×

ผู้เขียน: admin

ธุรกิจขนาดเล็กและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมข้างสูงของเรามีการเชื่อมต่อติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศทางเหนือหรือประเทศต่างๆก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางต่างๆ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มีการเติบโตค่อนข้างเยอะคอมพิวเตอร์เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างหรือแบบฟอร์มต่างๆในปัจจุบันก็มีเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน จึงทำให้ลักษณะของการทำงานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะผู้คนมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลง มีความสนใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานหรือแม้แต่จะเป็นการดำเนินงานต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การเติบโตและการพัฒนาของรูปแบบธุรกิจต่างๆมีการพัฒนาอยู่ค่อนข้างเยอะ ผู้ป่วยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโลกออนไลน์ก็มีการเติบโตขึ้นเยอะอย่างไรก็ตาม Social Media ในประเทศไทยมีผู้ใช้งานถึง 50 ล้านคน ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter IG Instagram ต่างๆและยังมีในส่วนของ YouTube ที่ทำให้มีการเติบโตค่อนข้างเยอะในระบบออนไลน์ผู้คนต่างมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต

หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด รูปแบบในการทำงานใหม่ๆหรือการใช้ชีวิตใหม่ๆโดยเฉพาะในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่จำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต ดูการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของผู้คน ทุกคนมีความต้องการในการทำกิจกรรมต่างๆที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและส่วนเรานี้เองจึงทำให้ธุรกิจต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจขนาดเล็กเป็นธุรกิจที่สามารถเคลื่อนตัวได้ไวที่สุด เพราะมีขนาดที่เล็กและลีนที่สุด ทำให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือทำงานอื่นๆได้อย่างรวดเร็วได้แล้วก็ตามในปัจจุบันแทบจะทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะมีความจำเป็นจะต้องพัฒนารูปแบบในการทำงานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมการใช้ชีวิต

ในปัจจุบันผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นในการติดต่อสื่อสารกันหรือแม้แต่จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารกัน จึงทำให้ผู้คนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

 

สนับสนุนโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

การใช้โทรศัพท์มือถือมากๆส่งผลเสียได้นะ

หลายคนมักไม่เชื่อเกี่ยวกับในการใช้โทรศัพท์ว่า ถ้าหากมีการใช้งานมือถือมากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียให้แก่ตัวเราได้ ซึ่งหลายคนมักจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดหลอกเด็ก เพื่อให้เด็กไม่เล่นมือถือมากหรือกลัวเด็กติดมือถือนั่นเอง แต่ความเป็นจริงแล้ว ในการเล่นมือถือเหล่านั้นล้วนก่อให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้จริง และนอกจากนั้นยังทำให้อารมณ์ของคนติดมือถือเปลี่ยนไปได้ง่ายอีกด้วย

สำหรับคนในยุคนี้เรียกได้ว่าการเล่นมือถือนั้น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์เราแล้ว เพราะว่าคนมักจะเล่นมือถือเฉลี่ยต่อวันประมาณ 7-8 ชั่วโมงเลยแหละ ซึ่งการคาดคะเนเหล่านั้นได้นำมาจากการสำรวจของกรมสาธารณะสุขของสุขภาพ แต่ในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นมือถือนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับข้อเสียของการเล่นมือถือกันเลย

โดยการเล่นมือถือนั้นมันมีข้อเสียนั่นก็คือในระหว่างการใช้มือถือจะมีแสงสีฟ้าที่สามารถส่งผลให้ตาของเราเสียได้หรือส่งผลให้สายตาคาดเคลื่อนจากเดิมลงไปได้ สำหรับแสงสีฟ้านั้นก็คือการแพร่รังสีโดยมันมีผลต่อสายตาของเราโดยตรง ถ้าหากคุณใช้สายตาเป็นเวลานานๆแสงเหล่านี้จะทำอันตรายต่อสายตาคุณได้มากยิ่งขึ้น

การที่เราปล่อยให้ลูกหลานของเราใช้ชีวิตอยู่กับมือถือมันเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานของเราสายตาเสียเร็วขึ้น โดยในเด็กบางรายอาจจะส่งผลให้สายตาสั้นหรือตาเหล่ หรือในทางการแพทย์เรียกว่าสายตาขี้เกียด ที่มักพบเจอกับเด็กในสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่เป็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆ สายตาขี้เกียดนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเล่นมือถือมากจนเกินไป นั่นเท่ากับว่าอันตรายมักจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เล่นมือถือมาก ไม่ใช่เพียงแค่บางกลุ่มคนเท่านั้น

หลักการที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการเล่นมือถือก็ควรป้องกันอย่างถูกวิธี ยกตัวอย่างเช่น ไม่เล่นมือถือมากเกินไป หรือควรสวมใส่แว่นกรองแสงในขณะที่ทำการเล่นมือถืออยู่นั่นเอง แต่อันที่จริงแล้วเราไม่สามาถที่จะคอยจ้องเด็กในขณะเล่นมือถือได้ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าไม่อยากให้เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาละก็ควรสอนพวกเขาให้เล่นมือถืออย่างถูกวิธีน่าจะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด

เพราะถ้าเด็กมีวิธีการเล่นมือถืออย่างเข้าใจ หากพวกเขาไม่ได้อยู่ในสายตาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าเช่นกัน การเล่นมือถือเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ และเป็นการพัฒนาให้เด็กๆได้ฝึกสมองอีกด้วย ดังนั้นการที่จะห้ามไม่ให้เด็กเหล่านั้นเล่นก็คงยากจนเกินไป การแนะนำให้ถูกต้องคงเป็นเรื่องที่ดีกว่า

 

 

ขอขอบคุณ  entaplay link  ที่ให้การสนับสนุน

โซเชียลมีเดียและอิทธิพลของโลก 

การเชื่อมต่อในยุคปัจจุบันมีคนอยู่เป็นจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนต่างๆ หรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากในการเข้าสืบค้นข้อมูล รวมถึงติดต่อสื่อสารกัน หรือแม้แต่จะมีPlatformมากมายหรือบริการมากมายที่เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับกับการใช้งานของผู้คนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต

รวมทั้งยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆได้ ความสำคัญอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อโลกค่อนข้างเยอะผู้คนในยุคปัจจุบันใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสารและกระจายความรู้ใหม่ๆ รวมถึงยังสามารถใช้ในการทำธุรกิจใดนี่จึงเป็น Social Media ในยุคปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อคนค่อนข้างเยอะ

เพราะคนในยุคปัจจุบันที่ใช้คอมพิวเตอร์รวมถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมา จึงทำให้ผู้คนมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์มากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ผู้คนมากมายมีการทำธุรกิจในส่วน Social Media คนข้างมาก เพราะมีจำนวนผู้คนมากมายที่เข้ามาเล่น Social Media ในปัจจุบันโลกของเรามีผู้ใช้ Social Media มากกว่าหลายพันล้านคน นี่จะเป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่าโลกของเรามีการเติบโตค่อนข้างเยอะ ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันแม้แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านช่องทางต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

นี่เป็นสาเหตุที่บ่งบอกว่าทำไมโลกของเรามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน มีการผลิตสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการอยู่เสมอ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้ามากมายถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คน ผู้คนสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

รวมถึงบางคนก็สามารถนำไปใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น นี่เองคือรูปแบบในการใช้ชีวิตผู้คนที่ใช้ Social Media ในการทำงานรวมถึงสร้างอาชีพให้กับตัวเอง แล้วยังใช้ติดต่อสื่อสารกันรวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กัน ถือว่าส่วนเหล่านี้เป็นสังคมขนาดใหญ่ที่ผู้คนเข้ามารวมกัน มีผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันใช้ในส่วนนี้เพื่อหาความรู้ใหม่ๆหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น

โลกของเรามีการพัฒนาเพราะว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ตั้งแต่มีลูกคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โลกเราก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปี มีการผลิตสินค้าและบริการมากมายมาเพื่อรองรับกับผู้คน ซอฟต์แวร์รวมทั้ง Application ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีความต้องการ

ที่แตกต่างกัน นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมโลกของเรามีการพัฒนาอยู่เสมอและส่วนเหล่านี้เองจึงเป็นส่วนที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากในยุคปัจจุบัน ที่เรื่องราวต่างๆใน Social Media จะถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงแค่เวลาสั้นๆก็สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ทั่วโลก 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  next88

ความสำคัญของการเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 

การเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เป็นปัจจัยทำให้มีการเติบโตทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย นวัตกรรมในปัจจุบันที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การแข่งขันของบริษัทก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพมีการแข่งขันอยู่เสมอ การแข่งขันในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความเข้มข้นข้างเยอะ บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ทำรูปแบบธุรกิจคล้ายๆกัน

ธุรกิจที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและมีการลงทุนค่อนข้างสูงและก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผู้ใช้งานรถยนต์ทั่วโลกจำนวนมหาศาลมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ยานพาหนะที่มีคุณภาพ นี้จะมีความจำเป็นจะต้องมีการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไหล่รถยนต์รวมทั้งยังมีการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ นี่จะเป็นการนำเข้ามาของเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาควบคุมดูแลในส่วนของการผลิตค่อนข้างเยอะ

ในปัจจุบันมีการแข่งขันในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับประเทศ มีการนำเข้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายเพื่อรองรับการทำงานทุกคน มีการประดิษฐ์ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมอีกที นี่จะเป็นรูปแบบในการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงรวมทั้งประเทศจีนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอย่างหลากหลายมีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะ เพราะมีการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มารองรับในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ

อุตสาหกรรมจึงมีประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ การเติบโตเหล่านี้มาจากการพัฒนาในซอยปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตั้งเยอะ รวมทั้งยังมีซอฟต์แวร์ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งดึงประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานองค์กรนั้นออกมา สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดและจึงสามารถทำให้บริษัทมีการเติบโตด้านข้างสูง การแข่งขันในประเทศต่างๆจึงมีความเข้มข้นค่อนข้างมาก

ถ้าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการแข่งขันหรือจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีการเลือกพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับแรงงานในประเทศไทยได้เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถเลือกในส่วนของการใช้แรงงานให้น้อยลงได้ มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปแบบในการทำงานให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้แล้วในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งสภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างเยอะ นี่คือวัฒนธรรมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกในส่วนการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย  entaplay ดี ไหม

คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

ในยุคนี้ต้องยอมรับว่าผู้คนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตก็มีความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้เองจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงในส่วนของการค้นหาความรู้การพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของโรงงานต่างๆในปัจจุบันก็มีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน

เพราะยุคนี้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานหรือแม้แต่จะเป็นการพิมพ์งาน รวมไปถึงการประมวลผลตามภายในองค์กรต่างๆก็สามารถทำได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทไหนที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ได้ก็จะสามารถทำให้มีงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจใดๆธุรกิจการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นนี้ วัดจากกันพัฒนาในส่วนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจออนไลน์ หรือในยุคปัจจุบันก็มีการขยายตลาดให้มันดีขึ้นและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ AI และอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโปร AI สามารถเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

มีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถให้มีการ รองรับต่อการใช้งานหรือการพัฒนาได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผู้คน ว่าในแต่ละวันผู้คนในการใช้ชีวิตรูปแบบใดบ้างและมีความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการในประเภทใด ถ้ามีการเรียนรู้แล้วก็จะมาจำแนกและสรุปผลว่าความต้องการในการใช้สินค้าประเภทต่างๆ

สามารถผลิตสินค้าและผลิตในส่วนของบริการด้านใดได้บ้างเพราะในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เพียงเท่านั้น ยังมี Application ได้เลยมากมายที่มีความต้องการในสังคมต่างๆซึ่งปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของผู้คน

บุคคลมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิต ในการทำงานโดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากการ work from home ต้องอาศัยในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นี่จะเป็นสาเหตุที่ผู้คนมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆเพื่อให้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นองค์กรเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 

สนับสนุนโดย  betbbthai

แต่ละยุคของเครื่องคอมที่ใช้คำนวณ 

ในการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็นยุคใหญ่ๆถึง 4 ยุค ตั้งแต่ยุคต้นที่มีการใช้เครื่องมือธรรมชาติหรืออุปกรณ์หินต่างๆที่หาได้รอบตัว จะไปถึงยุคที่เป็นปัจจุบันที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมการยากขนาดไหนหรือสิ่งที่มีความซับซ้อนขนาดไหนในปัจจุบันก็สามารถที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันสามารถคิดคำนวณได้แล้ว และมีความแม่นยำอย่างยิ่งในการใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหมดมีอยู่ 4 ยุคใหญ่ๆนั้นก็คือ

1 ยุคเครื่องมือตามธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ นี่อยู่นี่เองมนุษย์สามารถใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติในการที่เอามาจดบันทึกหรือคำนวณต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่แผ่นหินที่มีการจดบันทึกและเขียนตัวเลขลงไป อยู่ต่อมาก็ได้แก่พวกลูกคิดแทนคำนวณหรือไม้บรรทัดที่ทำมาจากสิ่งที่หาได้รอบตัว ในยุคนี้ยังมีการคิดคำนวณที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนักไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาใหญ่ๆได้โดยการนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่พอใช้ได้ เพราะในช่วงนั้นมีการค้าขายจึงมีการใช้ลูกคิดเป็นจำนวนมากเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆ

2 เครื่องจักรกล ในยุคนี้มีการพัฒนากลไกให้มีความซับซ้อนหรือละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีการเข้าถึงหรือเพิ่มศักยภาพในการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ใช้สำหรับคำนวณหรือเครื่องคำนวณเครื่องทอผ้าที่นำมาคิดคำนวณตัวเลขต่างๆ หรือว่าในส่วนนี้ก็มีการพัฒนาของนักคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สิ่งที่เราคิดขึ้นมาสามารถใช้ได้จริงและสามารถคำนวณสิ่งที่ซับซ้อนได้ 

3 ยุคเครื่องจักรที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาจะเป็นเครื่องที่เป็นรูปแบบ Machine หรือเป็นตัวอักษร ใช้สำหรับคิดคำนวณเช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้จะเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาทำงานซะส่วนใหญ่ มีวงจรที่ชัดเจนซึ่งรอบการหมุนจะต้องถูกตั้งค่าไว้เป็นอย่างดี แล้วหลอดไฟที่ใช้ดำเนินคอมก็ต้องถูกเปลี่ยนอยู่เสมอทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือว่าสูงอย่างยิ่ง 

4 ยก esteny ยุคปัจจุบันนั่นเอง ในยุคนี้ที่มีการทำเครื่องคอมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบที่อยู่ที่ใช้ประมวลผลหรือระบบเก็บกักข้อมูล เพราะอย่างไรก็ตามมีการพัฒนาอยู่เสมอในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีการคิดคำนวณเรื่องราวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้คอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือสามารถคิดเรื่องราวที่สับสน

ทั้งหมดนี้เองชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้รองรับต่อการใช้ชีวิต หรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปก็ทำให้มีการพยายามที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมขึ้น

 

สนับสนุนโดย  entaplay เครดิต ฟรี

จำแนกลักษณะของคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 

ถ้าจะแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์โครงสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท และหลากหลายการใช้งานเพราะแต่ละประเภทก็มีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับตัวเองจึงทำให้มีความยากลำบากอย่างนี้ ที่จะจำแนกประเภทเครื่องคอมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนราคาความแตกต่างหรือแม้แต่จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะต่างๆ ลักษณะงานในการประมวลผลหรือความซับซ้อนในการทำงาน สามารถจำแนกได้ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เองมีมากมายหลายอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ 

คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่ค่อนข้างสูง หรือเมนเฟรมนั่นเอง เป็นการที่นำคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการทำงานที่ค่อนข้างสูง เข้ามาทำงานในการประมวลผลที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในส่วนนี้เองมีข้อมูลมากมายที่จะเข้ามาประมวลผลในระบบนี้จะถูกใช้งานในหน่วยงานของภาครัฐ ธนาคาร หรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมาก ในส่วนนี้จะถูกประมวลผลโดยเมนเฟรมเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งสามารถที่จะประมวลผลที่มีความซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนได้ในส่วนนี้จะนิยมใช้ในหมู่บริษัทที่มีมูลค่าที่สูงเพราะราคาเครื่องนี้ถือว่าแพงอย่างยิ่ง

ในส่วนต่อมาเป็นส่วนที่เล็กลงมาเป็นส่วนคอมที่มีระดับกลาง นั่นก็คือเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ สมรรถนะภาพของคอมนี้ลองลงมาจากระบบเมนเฟรมซึ่งมีราคาที่แพงกว่าตัวมินิคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามราคาก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็ไม่สามารถประมวลผลที่มีความซับซ้อนหรือเป็นจำนวนมากได้ถึงขนาดนั้น ใช้ในองค์กรที่มีขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือแม้แต่จะเป็นสถานศึกษาที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ในส่วนใหญ่นี้จะมีห้อง Server ที่เอาไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องมีการถ่ายเทพลังงานความร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะในตัวเครื่องของมีคอมพิวเตอร์นี้ถือว่ามีความร้อนสะสมเป็นจำนวนมาก 

ในส่วนต่อมาส่วนที่ 3 นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีในหลายๆบ้าน เป็นไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาที่ไม่แพงนะ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ Laptop Notebook ในส่วนนี้เองเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ บางส่วนสามารถพกพาไปได้มีการประมวลผลที่ค่อนข้างดีและเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา

ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลที่ซับซ้อนมากนักหรือต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ในส่วนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการทำงานในบริษัทต่างๆ เราสามารถพกพาไปได้ซึ่งมีขนาดที่เล็กเช่นเดียวกัน ในส่วนของเครื่อง Desktop คือเครื่องคอมตั้งโต๊ะ ลักษณะคือจะใช้อยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนไปได้ อีกส่วนต่อมานั่งคืน Notebook จะเป็นส่วนที่สามารถพกพาไปได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องเคลื่อนย้ายในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay pantip

เครื่องมือในโลกออนไลน์และการพัฒนาสินค้า 

ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนส่วนใหญ่มีความนิยมในการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มใดก็ตามในปัจจุบันก็มีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการซื้อสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนสามารถซื้อผ่านคอมพิวเตอร์รวมทั้งยังมีในส่วนของสมาร์ทโฟนที่ถูกผลิต Application ขึ้นมา

เพื่อรองรับการใช้งานทุกคน บุคคลจะไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านแต่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพื่อสั่งสินค้าตามที่ต้องการ นี่คือรูปแบบในการใช้งานของผู้คนในปัจจุบันผู้คนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ร้านขายเสื้อผ้าและลองไซส์อีกต่อไป แต่สามารถสั่งได้และเมื่อ มีการซื้อผิดพลาดหรือว่าสั่งมาใช้ผิดก็สามารถส่งกลับไปเพื่อแก้ไขได้

นี่เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนมีส่วนที่จะใช้บริการการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังมีการพัฒนาในส่วนของบริการขนส่งที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและสามารถเช็คได้ตลอดว่าสินค้าเรานั้นอยู่ที่ไหนแล้ว นี่คือทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมในการซื้อสินค้าที่ต้องเปลี่ยนไป

ทำให้เกิดธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้า หรือในปัจจุบันที่มีพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจในธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนในการขายผ่านเว็บไซต์ที่ถูกผลิตขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นการขยายพันธุ์แบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada shopee ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่สูงมากที่สุดที่ทำให้การตลาดการแข่งขันธุรกิจออนไลน์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อธุรกิจขยายทำไมพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมีความสนใจอย่างยิ่งที่ลงสินค้าในการซื้อสินค้าเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามีปริมาณที่เยอะมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณเปิดร้านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าคุณก็จะมีโอกาสในการขายของแล้วก็คือวันละ 5000 คน

เฉลี่ยในการเดินห้างสรรพสินค้าแต่ละวัน แต่ถ้าในโลกออนไลน์สินค้าของคุณเจอผู้คนเป็นจำนวนหลักแสนถึงหลักล้านในทุกๆวันก็มีโอกาสที่คุณจะขายสินค้าและบริการได้ นี่จะเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบัน รูปแบบในการขายสินค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าความต้องการผู้คนเพื่อผลิตสินค้านวัตกรรมออกมา

รวมทั้งในปัจจุบันยังมีการเกิดขึ้นของ Social Media ทำให้กลุ่มผู้ขายต่างๆได้เข้ามาศึกษาในความต้องการผู้คนเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างยิ่งว่าผู้คนต้องการใช้สินค้าและบริการอะไร สินค้าและบริการเหล่านั้นจะช่วยให้การกำหนดสินค้าหรือกลุ่มตลาดของแต่ละธุรกิจหรือองค์กรใด มีแต่ความสำคัญว่าในการใช้เครื่องมือในโลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงพัฒนาสินค้า เพราะในคอมพิวเตอร์ก็มีซอฟต์แวร์มากมายที่ช่วย support ในเรื่องนี้ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  entaplay thailand

คอมพิวเตอร์และการพัฒนารูปแบบการทำงาน 

ในปัจจุบันในทุกๆกิจกรรมมีความจำเป็นจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทำในส่วนของทางด้านเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมากผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้หรือแม้แต่จะไปในสถานที่ทำงานที่มีคนอยู่อย่างแน่นหนา ส่วนเหล่านี้เองจึงมีมาตรการในส่วนของภาครัฐออกมาให้ผู้คนกับตัวอยู่ที่บ้าน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงทำให้ในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องนำซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้รูปแบบในการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการประชุมจากทางไกลในองค์กรหรือแผนกตัวเอง หากมีผู้คนเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่น 10 คนถึง 15 คน ก็สามารถใช้ในส่วน Skype ในการติดต่อสื่อสารหรือประชุมการทางไกลได้ ส่วนเรานี่เองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร รวมทั้งบริษัทจะต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสม

การทำงานหากมีการปรับรูปแบบการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้องค์กรเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้การทำงานอาศัยเทคโนโลยีเยอะและผู้คนไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักอีกต่อไป ช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนต่างๆออกไป ในปัจจุบันผู้คนก็มีการปรับเปลี่ยนทางด้านอุปกรณ์ในการใช้ทำงานค่อนข้างเยอะ แม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลหนักหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลหรือทำงาน ในปัจจุบันก็มีขนาดที่เล็กลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iMac หรือส่วนของของ Macbook หรือในส่วนของ Notebook เอง

ในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานอยู่เสมอ และช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถยืดหยุ่นในส่วนของการทำงานได้ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการนำรูปแบบใหม่ๆเข้ามาร่วมกับการทำงานอยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำอุปกรณ์เหล่านี้มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ นั่นหมายความว่าสามารถรับส่งข้อมูลรวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น การส่งต่อข้อมูลต่างๆหรือการส่งไฟล์งานต่างๆในปัจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบ

ในส่วนของ google ไดรฟ์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ไฟล์ไม่เยอะ และมีผู้คนจำนวนไม่มากในทีมรับส่งข้อมูลต่างๆมีการจัดสรรอย่างเป็นระบบ นี่เองคือรูปแบบในการทำงานปัจจุบันที่เอาคอมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดรวมถึงสามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้ อนาคตยังจะมีการปรับรูปแบบอยู่อย่าง

ต่อเนื่องเพราะว่าการทำงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ผู้คนใช้รูปแบบใหม่ๆในการพัฒนาหรือพัฒนางานให้ดีมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการนำมาใช้ในองค์กรตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น นี่เองคือยุคปัจจุบันที่ความสำคัญของคอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 

 

ขอขอบคุณ  entaplay ดาวน์โหลด

ความรวดเร็วของการเชื่อมต่อในอนาคต 

การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครับ ผู้คนซึ่งการติดต่อสื่อสารการและการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้มีความพัฒนาอย่างมาก ผู้คนใช้ในส่วนของอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน การเข้าถึง Smartphone หรือในส่วนอุปกรณ์ไอทีมากมายก็มีการพัฒนาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และราคาที่ถูกมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนที่ในปัจจุบันก็มีไมโครชิปที่มีการประมวลผลการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์ไอทีได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์อีกมากมายที่เข้ามารองรับในการติดต่อสื่อสารและในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เร็วมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาอินเตอร์เน็ตก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือส่งต่อความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตอยู่เสมอทุกคนสามารถส่งต่อสิ่งต่างๆได้รวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านไอที ในการศึกษาหรือแม้แต่จะเป็นการทำงานก็มีในส่วนของแอพพลิเคชั่นต่างๆขึ้นมารองรับ การเติบโตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้คนส่วนใหญ่มีความสำคัญในการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเพราะมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คน

ผู้คนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นการเรียนในปัจจุบันก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของอินเตอร์เน็ตได้ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดคลิปของทางสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือไฟล์การศึกษา จึงทำให้นักเรียนได้เข้าถึงในส่วนของฝ่ายต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสร้างการเรียนรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจและเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อเทคโนโลยีโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยอาศัยในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็น Notebook ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เพราะในปัจจุบันมีความรวดเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารส่งไฟล์งานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่ดีมากกว่าเมื่อก่อนโดยอาศัยในส่วนของการเชื่อมต่อในโลกออนไลน์ 

 

สนับสนุนโดย  entaplay pc