×

การพัฒนาคุณภาพในการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องพึ่งเทคโนโลยี ช่วยในการควบคุมดูแลส่วนต่างๆของบริษัท ในโลกที่อุปกรณ์สื่อสารต่างๆสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้พรมแดน ในธุรกิจต่างๆก็สามารถมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลต่างๆภายในองค์กร

หรือว่าจะนำเข้ามาของเทคโนโลยีที่มามีบทบาทช่วยให้การดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นส่วนสำคัญว่าจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอุตสาหกรรมต่างๆ

เวลาในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ในการแข่งขันแต่ละอุตสาหกรรมมีความเข้มข้นและดุเดือดอย่างมาก แต่ละบริษัทมีทีมวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาให้บริษัทตัวเองมีศักยภาพการทำงานมากขึ้น ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี หรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกอบก่อสร้าง ในส่วนเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีมือถือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

และส่งผลให้การกำหนดโครงสร้างหรือเป้าหมายบริษัทเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม บริษัทไหนสามารถดำเนินธุรกิจและพึ่งพาเทคโนโลยี จะทำให้บริษัทนั้นสามารถพัฒนาศักยภาพหรือองค์กรตัวเองให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างที่รู้กันว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงได้ในหลายๆธุรกิจ ด้วยการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆในงานวิจัยเรื่องผลการวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆที่มีการทำออกมาอย่างต่อเนื่อง

สามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจตัวเองจะสามารถกำหนดทิศทาง แล้วเป้าหมายให้ธุรกิจเรานั้นสามารถดำเนินไปได้ ในระบบสำนักงานในปัจจุบันก็มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้มากไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบแผ่นหรือแบบแฟ้ม เก็บในตู้เก็บเอกสารแต่ละปัจจุบัน สามารถเก็บบนระบบ Cloud Server ของบริษัทได้แล้วนี่เอง

จึงเป็นส่วนที่สามารถพัฒนา ให้ศักยภาพในการทำงานของบริษัทนั้นๆ มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้าง โครงสร้างที่เหมาะสมต่อพนักงานและบุคลากรต่างๆภายในองค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นไปอีก ในส่วนนี้เองสามารถส่งต่อข้อมูลและองค์ความรู้ภายในองค์กรได้เร็วมากยิ่งขึ้น จึงไม่สำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมองค์กรต่างๆหากมีการพัฒนานำคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นไปอีก และส่งผลให้มีประสิทธิภาพความแม่นยำหรือคุณภาพของงานที่มีการพัฒนาได้อยู่เสมอ

และยังสามารถสื่อสารกันภายในองค์กร ฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารต่างๆโดย อัพโหลด เข้าสู่ระบบศูนย์กลาง นำการสื่อสารเหล่านี้มาพัฒนาศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นภายในองค์กร รวมถึงสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงาน

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน ฝากถอนไว

สรุปข้อมูลการค้นหาคำใน Google Trend

สรุปข้อมูลการค้นหาคำใน Google Trend ของเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563

          คุณรู้หรือไม่ว่าปกติเวลาที่หาข้อมูลใน Google นั้นทางบริษัท Google จะมีการเก็บข้อมูลว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปใช้ข้อมูลการค้นหาผ่านทาง Google ก็เขาค้นหาคำว่าอะไรกันบ้างแล้วนำมาเก็บเป็นสถิติประจำเดือนรวมถึงประจำปีเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศว่าพวกเขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการหาความสนใจของผู้คนว่าช่วงนี้คนนั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อที่จะสามารถทำต่อยอดธุรกิจได้หรือค้นหาว่าช่วงนี้ผู้คนนั้นสนใจข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นสถิติอย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีการจัดเก็บนั้นจะเป็นการจัดเก็บผ่านทาง Google Trend

ซึ่งรายการ Google Trendเธอเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนนั้นสนใจเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการตลาดให้ทาง Google นั้นสามารถหาลูกค้าหากใครเคยยังจำข้อมูลได้ว่าเวลาที่เราใช้งาน Facebook นั้นเมื่อต้องการรู้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเราหาข้อมูลผ่านทาง Google เพียงแค่ภายใน 1 วันเท่านั้น

เราจะเห็นข้อมูลที่เราอยากทราบหรือร้านค้าที่เราอยากรู้ว่ามีหรือไม่ขึ้นมาแชร์ในหน้า Facebook ของเรานี่ก็คือการทำงานของ Google Trend ของเรานี่ก็คือการทำงานของด้าน ของเรานี่ก็คือการทำงานของท่านเองซึ่งเขาจะหาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องของคนแต่ละคนว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรและมีโฆษณาเกี่ยวกับตัวนั้นๆมาเสนอให้กับเราผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

เป็นการหาลูกค้าให้กับบริษัทตนเองอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ข้อมูลการค้นหาส่วนใหญ่ของคนไทยนั้นจะเป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรน่าซึ่งไม่ใช่การค้นหาเฉพาะแค่ภายในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งส่วนใหญ่ของไทยก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าเช่นเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอาการวิธีการรักษาประวัติความเป็นมาของไวรัสโคโรน่าต่างๆรวมถึงหลายคนก็ค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ  สภาพอากาศและเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทางการเกษตรต่างๆ

ซึ่งเป็นข้อมูลที่คนไทยกำลังต้องการรู้ข้อมูลอย่างมากซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทาง Google นะจะเก็บไว้เป็นสถิติเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่คนสนใจนี้ไปทำการตลาดและหาลูกค้าให้กับบริษัทตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัทท่านเอง 

ก็ตามข้อมูลที่ประชาชนสนใจในการค้นหาข้อมูลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นว่าอะไรเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต่างก็อยากรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่าดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงจะหาข้อมูลเรื่องนี้เยอะแต่ถ้าหากในอนาคตมีโรคชนิดอื่นเข้ามาข้อมูลของโรคชนิดนั้นก็อาจจะเป็นที่สนใจของประชาชนเช่นเดียวกัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame

การปรับตัวในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาของโลกใบนี้ ประเทศไทยคือ 1 ประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งตัว จึงทำให้นักลงทุนมากมายมีการลงทุนน้อยลง ส่งผลให้มีการกระทบต่อเศรษฐกิจจำนวนมาก

และในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจึงทำให้บุคลากรต่างๆในองค์กร ไม่สามารถมาทำงานที่บริษัทได้ จึงต้องมีการปรับตัวในการทำงานให้ได้มากที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สูงที่สุด ในส่วนของผลกระทบเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีได้ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการลดในส่วนขององค์กรให้มีขนาดเล็กมากที่สุด เพื่อให้มีการคล่องตัวในการกู้สถานการณ์ของธุรกิจของตัวเอง การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์มากมายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนรวมถึงในการพัฒนาขององค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนในการทำงานน้อยที่

รูปแบบในการทำงานของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ออฟฟิศส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯที่มีการทำงานของผู้คนจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ในการพิมพ์งานส่งงานรับเอกสารต่างๆ รวมถึงประมวลผลและจัดลำดับแผนงานให้เหมาะสมกับการทำงาน ในส่วนของอินเตอร์เน็ตก็เข้ามาในการส่งต่อข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์หมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้การทำงานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น Skype ในการติดต่อสื่อสารการโดยการประชุมผ่านเส้นทางออนไลน์

ในปัจจุบันมีบริษัทอะไรบริษัทมีการปรับตัวเพราะมีการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ผู้คนส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุมการวางแผนหรือจัดโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆหากต้องการพัฒนาให้อยู่รอดในสถานการณ์ขณะนี้

จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการทำงาน ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้ได้เยอะที่สุดลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงงานที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรานี้เองสามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประมวลผลในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ แล้ววิเคราะห์ว่าทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบ้างและจำเป็นจะใช้อะไรบ้าง

รูปแบบการทำงานในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจำเป็นจะต้องมีการปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมในการทำงานรวมถึงการใช้บุคลากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัฒนาศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน มีบริษัทมากมายในปัจจุบันมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

 

สนับสนุนโดย  bk8

AIS เปิดตัว 3 หุ่นยนต์ สัญญาณ  5g เอามาช่วยโรงหนังคัดกรองไวรัสโคโรน่า

        เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการที่ทางบริษัท AIS ได้มีการร่วมมือกันกับบริษัทเมเจอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์ในโรงหนังในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์โดยทั้งคู่ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่เป็นหุ่นยนต์ 5g เอามาไว้ต้อนรับคนที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวนั้นจะทำการคอยให้บริการลูกค้าที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์

ด้วยการทำหน้าที่ตรวจคัดกรองคนที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์ว่าสามารถเข้าไปชมภาพยนตร์ได้หรือไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่และยังมีการเพิ่มสีสันให้กับผู้ที่ไปยืนรอคัดกรองสามารถที่จะดูที่หน้าจอของหุ่นยนต์เป็นการกดเลือกดูตัวอย่างของภาพยนตร์ได้อีกด้วยซึ่งเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยจะมีการเริ่มวิธีการนำหุ่นยนต์มาคัดกรองนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น 5 เป็นที่แรก

      ข่าวการเปิดตัวหุ่นยนต์ ais5g นี้มีการรายงานออกมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนปีพศ2563 โดยมีการระบุว่าบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัดหรือที่รู้จักกันดีในนามของบริษัท AIS ได้นำหุ่นยนต์ซึ่งมากความสามารถเป็นการพัฒนาของบริษัท AIS เองซึ่งมีการตั้งทีมวิจัยค้นคว้าสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยบริษัทนั้นมีการผลิตและพัฒนาหุ่นยนต์มาหลายรุ่นแล้วซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น 5g โดยทาง AIS ได้จับมือกับทางบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เพื่อที่จะนำเทคโนโลยี 5g นี้

มาใช้เกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าก่อนที่จะมีการให้คนเข้าไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เพื่อเป็นความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์จึงได้นำนวัตกรรมใหม่ซึ่งมีการเล็งเห็นแล้วว่าจะเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ที่เข้ามาชมภาพยนตร์ได้สนุกสนานกับหุ่นยนต์ตัวนี้รวมถึงยังเป็นการหาแนวทางการป้องกันไวรัสโคโรนา

และเป็นการปลอดภัยให้กับลูกค้าที่จะมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซึ่งวันแรกที่มีการเปิดให้มีการเข้าไปชมภาพยนตร์นั้นทาง ais และทางเมเจอร์ได้มีการนำ 3 หุ่นยนต์ 5g ออกมาปฏิบัติการโดยจะทำหน้าที่คัดกรองไวรัสโคโรนาก่อนที่จะปล่อยให้คนเข้าไปชมภาพยนตร์ได้ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้มีการทำงานอย่างแม่นยำ

และที่สำคัญเป็นการลดการใกล้ชิดกันระหว่าง โรงพักเพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากพนักงานในโรงภาพยนตร์แน่นอนจึงได้นำนวัตกรรมนี้ออกมาใช้เพื่อเป็นการสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่โรงหนังนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8

หากเราเล่นเกมตลอดทั้งวันและทั้งคืนจะเกิดอะไรขึ้น

             คุณเคยสงสัยกันไหมว่าสำหรับคนที่นิยมการเล่นเกมนั้นหากพวกเขาต้องเล่นเกมเป็นระยะเวลานานๆหรือเล่นเกมแบบตลอด 24 ชั่วโมงเลยพวกเขาสามารถทำได้หรือไม่หลายคนคงคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นคนที่นิยมเล่นเกมก็มักจะอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่เคยมีใครทดลองเล่นเกมแบบตลอดทั้งวันทั้งคืน

ซึ่งจากการที่มีการสำรวจหรือทดลองการเล่นเกมแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วพบว่าเมื่อเราเริ่มต้น start การเล่นเกมนั้นในช่วง 3 ชั่วโมงแรกนั้นเราอาจจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกมแล้วไม่ได้รู้สึกหิวหรือสึกอยากกินหรืออยากจะไปห้องน้ำใดๆเลยเราจะจมดิ่งไปในเกมที่เราเลือกเล่นและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับมันแต่หลังจากนั้น

เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งซึ่งเต็มที่แล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเราจะเริ่มรู้สึกเราว่าเรามีความรู้สึกหิวซึ่งหลังจากนั้นเราจำเป็นที่จะต้องลุกไปหาอะไรกินแน่นอนว่าอาจจะเป็นอาหารง่ายๆเพื่อที่เราจะได้กลับมาเล่นเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะจมดิ่งไปในเกมอีกรอบนึงและเมื่อเวลาผ่านไปซักประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้ว

เราก็เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวและอย่างที่จะขยับตัวบ้างแล้วซึ่งในครั้งนี้เราอาจจะอยากไปเข้าห้องน้ำซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเราต้องนั่งเล่นเกมในท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆแล้วเราก็ควรจะสังเกตได้เลยว่าเราจะรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยที่บริเวณหัวเข่าเวลาลุกแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะล้มลงมานั้นเองนั่นก็เพราะว่าเรานั่งท่าเดิมเป็นระยะเวลาที่นานจนเกินไป แต่หลังจากที่เราจัดท่าทางใหม่เราก็จะสามารถกลับมาใช้ขาของเราได้ตามปกติแต่เราอาจจะเริ่มรู้สึกเมื่อยบริเวณหลังและไหล่ของเรารวมถึงนิ้วมือของเราในการที่จะกดเล่นเกมนั้นเองแต่นั่นไม่ใช่เรื่องยากเราแค่บริหารร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เราก็จะสามารถกลับไปเล่นเกมได้ตามปกติแต่แน่นอนว่าหากเราเล่นเกมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานไปถึงประมาณซัก 10 ชั่วโมงแล้วก็เราจะเริ่มกลับมาหิวใหม่อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ไม่ใช่นอกจากผิวอย่างเดียวเราจะมีอาการอื่นๆตามมาอีกด้วย ซึ่งบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกง่วงแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้สึกและเมื่อเรานั่งนานไปอีกหน่อยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าสายตาของเรานั้นมันล้าเต็มทน

อาจจะเพราะว่าเรานั้นต้องแพ่งหน้าจอเกมอยู่ตลอดเวลานั่นเองและที่สำคัญค้าของเราก็จะกลับมามีปฏิกิริยาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออาการปวดเมื่อยล้าขาเนื่องจากว่าเราต้องนั่งเป็นระยะเวลานานนั่นเองและเมื่อใกล้จะครบ 24 ชั่วโมงเราจะเริ่มรู้สึกว่าสมองของเรานั้นเริ่มเบื่อแล้วงงๆเนื่องจากว่าสมองของเรานั้นต้องมีการใช้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงสามารถสรุปออกมาได้ว่าการที่เราเล่นเกมตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนั้นไม่เป็นผลดีต่อร่างกายของเราเลยทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสมอง

 

 

ขอบคุณผู้สนับสนุนโดย  เว็บพนัน

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต 

สิ่งสำคัญที่สุดคือ internet ปัจจุบันที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน หรือแม้แต่จะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆส่งต่อองค์ความรู้ให้ใหม่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้คนเรียนรู้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ

เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่างๆได้มากยิ่งขึ้น หากคุณสงสัยเรื่องราวอะไรหรือแม้แต่จะเป็นต้องการที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านใดก็สามารถใช้ในอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิต ในปัจจุบันมีพื้นที่ห่างไกลที่สามารถมีการติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้ว

เพราะว่ามีการที่หลายหน่วยงานมีความพยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตรวมทั้งจะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆอีกมากมาย มีความสำคัญอย่างยิ่งที่อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน

ในปัจจุบันผู้คนค้นหาสิ่งต่างต่างได้ผ่านช่องทางต่างๆ อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ได้แล้ว การปรับใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตผู้คนก็มีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะมีการเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆร่วมกับการใช้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่นในสมาร์ทโฟนที่มีในส่วนของแอป LINE LINE เป็น Application ที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันได้ มีการส่งไฟล์ภาพเสียง ข้อความต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือเรียกว่า Real Time และยังมีในส่วนของฟังก์ชั่นที่สามารถโทรด้วยเสียง หรือแม้แต่จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นวีดีโอคอล มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันผู้คนต่างๆมีความพยายามที่จะนำอินเทอร์เน็ต

เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในยุคปัจจุบันผู้คนก็มีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์ในปัจจุบันก็นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาการขายของในโลกออนไลน์มากขึ้น ค้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆรวมถึงพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจของตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามโซเชียลมีเดียมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต ผู้คนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้งานในโลกโซเชียลในประเทศไทยมีจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันในประเทศไทยมีผู้เล่น Facebook เป็นจำนวน 30 ล้านคน คงจะบอกได้เลยว่าเป็นตัวเลขที่ยาวมากๆของ Social Media ทั้งหมดที่เข้ามีความสำคัญประเทศไทย เพราะมีผู้ใช้งานตัวมหาศาลอยู่ในนั้นจึงทำให้เกิดธุรกิจมากมายที่จะเป็นส่วนสำคัญว่าอินเทอร์เน็ตและข้อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตผู้คน 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนัน ถูกกฎหมาย ใน ประเทศไทย

กลุ่มต่างๆของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ผู้คนเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างถูกทำให้ผู้คนเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือในส่วนของการขายสินค้าในสถานที่ต่างๆ ก็มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ค้ารายเล็กรายย่อยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ในส่วนเรานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีการผลิตสินค้า และการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันผู้คนมีการผลิตสินค้าขึ้นเป็นจำนวนมากและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน

จึงทำให้อุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจนทำให้ล้นตลาดและเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้ ผู้คนที่เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้โดยง่ายจึงมีความสนใจที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอุปกรณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นขยะในยุคปัจจุบันหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหลือใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหลือใช้ในปัจจุบันมีการนำมาขาย เพราะว่าสามารถนำมาใช้ได้อยู่ ถึงจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งแล้วแต่ว่าถ้าหากซ่อมและนำกลับมาใช้ก็สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย ในประเทศของเรามีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่มีการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่แตกต่างกันมีความต้องการในการใช้สินค้าที่แตกต่างกัน เริ่มจากผู้ที่มีรายได้สูงหรือผู้ที่มีรายได้มาก จะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาที่สูง

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ไปสักพักเมื่อมีการเปลี่ยนของเทียมต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะถูกนำออกมาขายทอดตลาดแล้วถูกทิ้งไปและไม่ได้ใช้ จึงทำให้อุปกรณ์เหล่านี้นำมาใช้ในการขายต่อเป็นของมือสอง จึงเกิดธุรกิจขึ้นมากมายในปัจจุบันที่นำสินค้าเก่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาซ่อมและขายในราคาที่ถูกทำให้ผู้คนที่มีรายได้ปานกลางสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงได้

การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จึงทำให้โลกเรานี้ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ การเติบโตของอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีคุณภาพในการใช้สินค้าดีขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์หรือสินค้าที่ถูกผลิตมาจะเป็นสินค้าที่เป็นขยะในอนาคตและยากที่จะกำจัด

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดึงศักยภาพในการทำงานสูงสุดออกมา เพื่อใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับเงินที่สูญเสียไปกับการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้กลุ่มผู้คนเหล่านี้ มีการใช้งานปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือความต้องการของเทรนการใช้ชีวิต 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนันออนไลน์

เซฟเวอร์ยังไม่ทันเปิด Ragnarok ออนไลน์ก็แอบขายซื้อกันแล้ว 

        หากจะพูดถึงเกม Ragnarok กันแล้วเราก็ตอนนี้เป็นเกมที่กำลังมีการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่อยู่นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันที่มีข่าวออกมาว่าจะเปิดตัวแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นก็มีกระแสออกมาแล้วว่าในตอนนี้ผู้ที่เล่นเกมRagnarok  onlineนั้นเริ่มที่จะมีการซื้อขายไอเทมกันบ้างแล้ว  สำหรับผู้ที่เคยเล่นเกม  Ragnarok  online  นั้นต่างก็ต้องรู้ดีว่าเกมนี้เป็นเกมที่เน้นในเรื่องของการทำธุรกิจกันเลยทีเดียวเพราะคนที่เล่นเกมนี้สามารถที่จะมีการซื้อขายไอเทมกันหรือแม้แต่รับจ้างทำงานในเกมส์

ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่เล่นเกมนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวถ้าหากใครสามารถเล่นเกมนี้ได้เป็นและชำนาญมากเพราะการสร้างเงินนั้นเราสามารถสร้างได้จากการที่เราจะขายไอเทมหรือบางทีก็จะเป็นการขายเงินในเกมที่เรามีอยู่ซึ่งคนที่เล่นเกมนี้รู้ดีว่าเงินนั้นก็คือเงินเอ็มนั่นเองและคนที่เล่นเกมยังสามารถรับจ้างภายในเกมทำนู่นทำนี่ได้อีกด้วยนำมา

ซึ่งเงินจริงๆที่เราจะมีรายได้จากการเล่นเกมนั่นเองอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่จะมีการออกมาประกาศเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของ Ragnarok  online ทางทีมงานที่มีการดูแลและผลิตเกมRagnarok  online

  ก็ได้ออกมาประกาศและพูดไว้เอาไว้แล้วว่าจะมีบทลงโทษสำหรับคนที่มีการซื้อขายไอเทมกันแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้จะมีการเตือนออกมาแล้วแต่ผู้ที่สนใจหรือเกมเมอร์ที่สนใจจะเข้าไปเล่นเกมนี้ต่างก็รู้กันดีว่าเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะลงโทษยังไงก็จะมีการลักลอบในการซื้อขาย Item กันอยู่นั่นเองและแน่นอนว่าที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือแม่ Server

จะยังไม่เปิดตัวให้ Gamer เข้าไปเล่นแต่กลิ่นของการซื้อขาย Item นั้นก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่เรารู้ได้นั้นก็เพราะว่าทางผู้ให้บริการเกมRagnarok  online ได้มีการจัดงานอีเว้นท์ขึ้นซึ่งจะมีการเปิดกิจกรรมในวันที่ 28 พฤษภาคมปีพศ. 2563   ซึ่งภายในงานนั้นเขาจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมได้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยและหนึ่ง

ในนั้นก็คือกิจกรรมเรื่องของการเติมเงินซึ่งจะมีการกำหนดการเติมเงินว่าเติมครบ 1,000 บาทแล้วจะสามารถรับของรางวัลอะไรได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่จะมีการเริ่มกิจกรรมได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็มีผู้ใช้ Facebook

รายหนึ่งออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของราคาบัตรเติมเงินซึ่งเป็นการต่อรองราคากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคนนำบัตรเติมเงินทั้งที่ยังไม่ออกงานอีเว้นมาขายมาขายก่อนนั้นก็มีผู้ซื้อกันเป็นจำนวนมากทำให้เรารู้เลยว่านี่คือการแอบขายไอเทมโดยที่ทางเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  sagame เครดิตฟรี

จับได้แล้วคนร้ายที่ก่อเหตุจุดไฟเผาสตูดิโออนิเมะของประเทศญี่ปุ่น

          หากใครเคยติดตามข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณวันที่ 18 เดือนกรกฎาคมปีพศ 2562จะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อยู่ในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตอนิเมะที่โด่งดังมากของประเทศญี่ปุ่นถูกไฟไหม้ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

มีคนล้มตายจำนวนมากมายรวมถึงมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอีกหลายคนเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปรับปรุงผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุได้ 1 คนอายุประมาณ 41 ปีแต่ในขณะนั้นตัวผู้ก่อเหตุเองก็ได้มีการถูกไฟไม่ด้วยเช่นเดียวกันทำให้ร่างกายของเขานั้นได้รับความเสียหายมากซึ่งเขาต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 10 เดือนด้วยกัน

ปัจจุบันนี้ชายคนดังกล่าวได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำมาซึ่งความสอบสวนว่าเหตุใดคนดังกล่าวจึงได้มีการไปจุดไฟเผาบริษัท Anime Tokyo อย่างนั้นซึ่งจากรายงานข่าวของสำนักข่าวของประเทศญี่ปุ่นมีการระบุออกมาว่าใช้ผู้ก่อเหตุจุดไฟเผาบริษัทอนิเมะกลางกรุงโตเกียวนั้นก็คือในชิน 

อย่างนั้นซึ่งจากรายงานข่าวของสำนักข่าวของประเทศญี่ปุ่นมีการระบุออกมาว่าใช้ผู้ก่อเหตุจุดไฟเผาบริษัทอนิเมะกลางกรุงโตเกียวนั้นก็คือนายชินจิ   อาโอบะ  เขาคือชายวัย 42 ปีผู้ที่ลงมือก่อเหตุจุดไฟเผาบริษัทอนิเมะการกรุงโตเกียวนั้นเองโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาได้รับอุบัติเหตุจากการถูกไฟคลอกด้วยซึ่งร่างกายของเขาเสียหายหนักมาก

จนต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนานถึง 10 เดือนด้วยกันตอนนี้เขาได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียบร้อยแล้วถึงสาเหตุที่เขาต้องมีการวางเพลิงบริษัทอนิเมะในครั้งนั้นเขาให้เหตุผลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาเกิดความแค้นกับบริษัทแห่งนั้นที่ขโมยผลงานของเขาไป เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นการสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมเพราะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากและยังมีผู้บาดเจ็บอีกมากมาย

ซึ่งในขณะนี้เมื่อเขาสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำตัวของนายชินจิเพื่อไปทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปและเขาจะต้องถูกทางการของประเทศญี่ปุ่นดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยโทษสูงสุดเลยทีเดียว ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของญี่ปุ่นนำเกลือของนายชินจิไปทำการฝากขังเอาไว้แต่ยังไม่ได้มีการลงโทษอย่างใดเนื่องจากว่าจะต้องมีการรอให้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าดีขึ้นก่อนซึ่งหลังจากนี้หากประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศบล็อกดาวเรียบร้อยแล้วก็จะมีการทรงตัวนายชินจิไปเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป

 

สนับสนุนโดย  ทางเข้าsagame

วิธีการโหลด theme LINE มาใช้งาน

         สำหรับการใช้โปรแกรม LINE นั้นเราสามารถเลือก Theme มาใช้งานใน LINE ของเราได้ด้วยซึ่งปกติเราจะใช้งาน ธีมใน LINE จากการที่ทางโปรแกรมเตรียมมาให้ก็ได้หรือถ้าหากเราอยากเพิ่มความสวยงามให้กับ LINE ของเราก็สามารถดาวน์โหลดฟรีมาได้

ซึ่งจะมีทั้งทีมที่ฟรีและเต็มที่เสียค่าบริการ วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลด Theme มาใช้งานกันค่ะสำหรับเรื่องของการดาวน์โหลดดินนั้นง่ายๆไม่ยุ่งยากหากใครที่ต้องการโหลดตีนที่เสียเงินก็ทำการผูกบัตรเครดิตไว้กับ Line pay ได้เลยค่ะซึ่งก็จะถูกหักเงินค่าบริการหรือจะให้เรียกเก็บในบิลใบแจ้งค่าบริการของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะสำหรับวิธีการที่จะเข้าไปทำการดาวน์โหลดฟรีมาใช้กันนั้นให้เราเริ่มไปที่ Application LINE ก่อนค่ะ

หลังจากที่เราเข้ามาแล้วให้เลือกไปที่หน้าหลักนะคะของรายเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะให้เลือกไปที่ คำว่า wallet ค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะทำให้เราเห็นได้ว่าในโปรแกรม LINE นั้นมีอะไรให้เราเล่นมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เรายังไม่สนใจตัวอื่นนะคะเราจะมาสนใจที่ตีนกันเป็นหลักดังนั้นให้เราเลือกไปที่คำว่าร้านธีมค่ะ

แน่นอนค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ร้านตีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่านี้จะมีตีนต่างๆมากมายให้เราเลือกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีนที่เสียเงินค่ะโดยเวลาที่เราดาวน์โหลด Theme เราจะเสียเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดเป็นแบบคอนค่ะซึ่งแต่ละปีนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 150 คอนโดยตัวคอนนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของอัตราเงินตราที่ถูกใช้ในโปรแกรม LINE ค่ะ

เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเอาเงินมาแลกให้เป็น Coin  ก่อนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหากเรายังไม่มีคอร์นเวลาที่เรากดเลือกธีมที่เสียเงินหน้าจอในไลน์จะขึ้นปอะไรคะว่าให้เราซื้อคอนก่อนฉะนั้นขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่เราจะต้องเสียตังค์เราก็จะสามารถเลือกเลยค่ะว่าเราจะซื้อกี่ Coin ซึ่งเขาจะมีการระบุเลยว่าถ้าจำนวน 100 Coin เป็นกี่บาทหรือถ้า 200  Coin เราต้องเสียกี่บาทค่ะ

แล้วเมื่อเราทำการซื้อ Coin เรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่หน้าธีม ค่ะหลังจากนั้นเลือกไปเลยค่ะว่า ธีม ไหนสวยๆถูกใจเรากดปุ๊บหน้าจอของธีมก็จะขึ้นมาให้จ่ายเงินทันทีค่ะหลังจากนั้นยืนยันการจ่ายเงินเราก็ใช้งานได้ค่ะเมื่อเสียตังค์ไปเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครอยากจะทดลองการใช้งานธีม

โดยที่ไม่ต้องเสียเงินก็ให้ไปที่คำว่าค้นหานะคะด้านบนสุดเลยค่ะของมือถือแล้วก็พิมพ์คำว่าธีมฟรีเพียงแค่นี้ค่ะ Theme ที่ทางไลน์มีให้เราฟรีก็จะขึ้นมาหลังจากนั้นเรากดดาวน์โหลดฟรีได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปใช้งาน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sagame666