×

ไอทีพลิกเกมค้าปลีกยุคดิจิทัล

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการค้าปลีก นั่นก็คือ การสรรหาวิธีหรือหารูปแบบในกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างความเรียนรู้หรือแรงจูงใจให้กับลูกค้าให้เข้ามาสนใจกับสินค้าของคุณ และสิ่งเหล่านั้นสามารถสร้างรากฐานให้ลูกค้าสนใจคุณมากขึ้นหรือสามารถแข่งกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดี

ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถ ปูรากฐานสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล เกี่ยวกับประเภทของอุตสาหกรรมค้าปลีก จะเห็นได้ว่า Adobe นั้นมีการมองการณ์ไกลและเห็นความสำคัญ โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มทางด้านของประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่เป็นหน้าร้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการให้สนใจมากโดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่การนำแบบร้านค้าแบบใหม่มาปรับเปลี่ยน และยังเป็นการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับพื้นที่เพื่อเป็นการปรับแผนการรองรับเกี่ยวกับเหล่าบรรดานักช้อปปิ้ง โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

นอกจากนี้เพลงที่เป็นรูปแบบของดิจิทัลที่เป็นรูปแบบของการค้าปลีกนั้น ได้ทำการชี้ชัดว่า สำหรับปัญหาต่างๆที่ผู้บริโภคได้ทำการพบเจอมานั้น โดยเรื่องราวอาจจะเป็นการเจอกันระหว่างการช็อปปิ้ง จะเห็นได้ว่าผู้ค้าปลีกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการยกระดับเกี่ยวกับระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยจะเห็นได้ว่ามีเหล่าบรรดาลูกค้าปลีก ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการนำบรรดาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอทีนั้นเข้ามา เพื่อจัดการระบบหรือช่องทางบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดชำระสินค้า และการบริการในรูปแบบต่างๆที่เป็นการเข้าเชื่อมต่อกับระบบของอินเทอร์เน็ตหรือไอทีเหล่านั้น

จะเห็นได้ว่ามีเคสที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันโดยการนำไอทีเหล่านี้เข้ามา เพื่อเป็นการผสมผสานในการใช้กับพ่อค้าปลีก โดยมีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าแบบใหม่ๆอีกด้วย โดยเทคโนโลยี “บีคอน(Beacon)” ซึ่งเป็นการทำตลาดให้ตรงกับกลุ่มของเป้าหมายที่เราต้องการ

โดยบีคอนนั่นก็คือ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth โดยมีลักษณะค่อนข้างที่จะเล็ก โดยคราวนั้นมีการระบุตำแหน่งหรือหน้าที่ต่างๆ และยังเป็นการแจ้งเตือนเพื่อทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง Smart Phone ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกโดย Apple ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และเรายังเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับเอเชียแปซิฟิก

ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้และรูปแบบในการใช้งานหรือแบบฟอร์มสำหรับเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้งานในการปรับเปลี่ยนในการใช้การค้าปลีกให้ตรงจุดและเข้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีในยุคไอทีเช่นนี้แล้วยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองกับลูกค้า