×

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประจำบริษัท 

บริษัทต่างๆมีความจำเป็นอย่างมากที่จะว่าจ้างในส่วนของวิศวะคอมพิวเตอร์ หรือในส่วนของคนที่ทำซอฟแวร์เพื่อรองรับต่อการใช้งานในบริษัท ในส่วนนี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในบริษัทต่างๆที่มีการทำงานค่อนข้างซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล การรักษาข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ไม่ดีพอจะทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดต่างๆ

ในยุคปัจจุบันที่โรงงาน หรือบริษัททางไหนมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงสร้างระบบของการทำงาน เพราะปัจจุบันมีความต้องการการใช้สินค้าและงานวิจัยมาอยู่เสมอ จึงทำให้ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน การแข่งขันนี้มีความเติบโตและเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

ในทุกๆสะกำจะมีผู้ที่พัฒนาในส่วนของบริษัทตัวเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นคือ บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน หรือใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อเข้ามาให้ธุรกิจตัวเองดำเนินไปได้ ตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์หรือการตัดต่อต่างๆ

ธุรกิจเหล่านี้มีความจำเป็นจะต้องมีการกำหนดซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นของตัวเอง เพราะอัตราในการใช้งานของซอฟต์แวร์ต่างๆมีมูลค่าค่อนข้างสูง หากเป็นธุรกิจต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเช่าในส่วนของซอฟต์แวร์หรือมีความสามารถในการว่าจ้าง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็สามารถนำซอฟต์แวร์นั้นมาใช้ในองค์กรอื่นได้เป็นซอฟต์แวร์ของตัวเอง ข้อดีของการมีซอฟต์แวร์ตัวเองนะคือการที่จะลดค่าใช้จ่าย ต่างๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายทางด้านซอฟแวร์ที่เช่ามานั้นถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมาก ในปัจจุบันบริษัทต่างๆไม่สามารถซื้อซอฟต์แวร์ได้อย่างซื้อขาดหรือทำสัญญาระยะยาวได้

ก็มีเพียงแต่การเช่าระยะสั้นเท่านั้นทำให้ราคาของซอฟต์แวร์เหล่านั้นเป็นในส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงมีหลายๆบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ก็มีการว่าจ้างในส่วนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาดำเนินการวางระบบโครงสร้างต่างๆของบริษัทให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเอง อันนี้ก็จะสามารถลดต้นทุนและสามารถพัฒนาในส่วนต่างๆได้อย่างอิสระ

ในปัจจุบันมีบริษัทมากมายที่เห็นความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ มีการเรียนรู้และนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนึ่งในนั้นคือการทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาจะทำให้การใช้งานในส่วนของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น เขาสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ในส่วนใดหรือปรับลดในส่วนใดลงในของโปรแกรมต่างๆ จึงจะสามารถทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบุคลากรในบริษัทก็สามารถปฏิบัติงานตรงกับความต้องการได้ ส่งผลให้มีงานที่มีคุณภาพออกมาอยู่เสมอ 

 

 

สนับสนุนโดย  alpha88 ดีไหม