×

การเลือกคอมพิวเตอร์สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ 

ผู้บริหารต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ หรือวางโครงสร้างให้เหมาะสม เพราะในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากไม่ใช่เพียงแต่ในองค์กรเพียงเท่านั้น แต่ยังจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในส่วนเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมากหรือจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนมากก็ควรจะเลือกเครื่องคอมที่เหมาะสมในการกักเก็บข้อมูลและประมวลผลต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นทำเป็น Server ในการรวบรวมข้อมูล 

บริษัทที่มีขนาดใหญ่มากจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถภาพค่อนข้างสูงและ มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ถ้าบริษัทไหนที่มีบริษัทเป็นจำนวนมาก และมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก รวมถึงจำเป็นจะต้องใช้การประมวลผลอย่างรวดเร็วโดยใช้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จำเป็นจะต้องเลือกเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ที่มาเป็น Server รวมถึงระบบปฏิบัติการประมวลผลที่เรียกว่า Cloud computing ซึ่งรองรับ User เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจะเป็นลูกค้าต่างๆ หาบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนลูกค้าเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลสมาชิกต่างๆจำเป็นจะต้องมีระบบ Server ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในธนาคารต่างๆหรือทางภาครัฐต่างๆที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนมาก

แล้วต้องการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมากตามลักษณะงานต่างๆ การประมวลผลก็เช่นเดียวกันทางบริษัทไหนที่มีการประมวลผลค่อนข้างมากแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทนั้นๆ อาจจะทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพขึ้นมาทำงานได้หรือว่าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้เต็มที่ 

ถ้าบริษัทไหนจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จำเป็นจะต้องมีการลงทุนและการวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในการต้องเช่ายืมในส่วนของ Server บริษัทอื่น ที่มีราคาค่อนข้างแพง แต่หากมีการลงทุนที่เหมาะสมกับการใช้งานในบริษัทของตัวเองจะทำให้การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

หรือการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการวางโครงสร้างในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถดำเนินกิจการไปได้ บริษัทที่กล่าว ขึ้นมาที่มีขนาดใหญ่ แล้วมีข้อมูลจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เมนเฟรมที่เหมาะสมกับบริษัทของตัวเอง หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคาร หรือบริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงสายการบินที่จะต้องมีข้อมูลจำนวนมาก เรานี้เองจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมต่อบริษัทตัวเองเพื่อการดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน เกม